Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

Preferences

You prefered a bad copy of a model
I prefered your best friend

You prefered to play it rough
I prefered to play like Hank Moody

But When I'll find my Karen
I'll be more careful.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου